Vi er best når vi får være aktive sammen

Postet av Emily Tamsin Robertson den 18. Mar 2020

Kjære venner av Bedriftsidretten.

Verden er i en spesiell situasjon, hvor vi alle rammes på en aller annen måte. Så også hos oss i Bedriftsidretten.

Vi er best når vi får være aktive sammen. Bedriftsidrett handler om å bygge bånd, utvikle vennskap og skape gode relasjoner til våre kollegaer. Dette er selvfølgelig ikke like lett når vi er i en situasjon hvor mange av oss er isolert hjemme, er permitterte fra jobb eller jobber hjemmefra.  Få av oss får glede av det sosiale samværet på arbeidsplassen, og de som er på jobb, har mange bekymringer for fremtiden, og alle de sosiale aktivitetene som vi har til daglig er fraværende.

Likevel er dette en tid for å styrke samholdet, gjennom den felles dugnaden for hverandre. En dugnad for at flest mulig av våre kollegaer, barn, familiemedlemmer, naboer og medborger skal holde seg friske.

Norsk idrett står i en krise. Bedriftsidretten har kjempestore utfordringer. På lik linje med mange norske bedrifter,  er Bedriftsidrettens inntektsgrunnlag truet. Inntektsgrunnlaget som er avgjørende for vår evne til å skape aktivitet. For vår evne til å gjøre et helt essensielt samfunnsbidrag.
Det er helt nødvendig at vi nå avlyser alle arrangementer, stenger treninger og opphører alle aktiviteter som kan bidra til å spre smitte. Dette er også vårt samfunnsbidrag. Liv og helse kommer først. 

Vi må også være forberedt på at dette kan vare. At det kan bli lenge til vi kan sette i gang med aktivitet på det nivået vi ønsker. Dette vil gi utfordringer for lagene våre, for våre bedriftsidrettskretser som driver aktivitetene våre og for forbundet vårt. Dette vil sette oss på prøve, men vi er sterke i troen på at vi, gjennom hardt arbeid fra både frivillige og ansatte, vil komme oss igjennom krisen.  

 

«..men vi er sterke i troen på at vi, gjennom hardt arbeid fra både frivillige og ansatte, vil komme oss igjennom krisen.»


Det vil komme en tid for å brette opp ermene og for å bidra. Behovet for frivillig innsats vil være enorm. Vi vil trenge flere hender i Bedriftsidretten. Ved å støtte opp om laget ditt, støtte opp om kollegene dine, kan du gjøre din skjerv. Dugnad er noe vi kan og skal sette i gang når vi igjen får lov til det.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og frivillige til å følge helsemyndighetenes råd for smittevern. Husk å være aktiv! Det er godt for både kropp og sjel. Enten det er hjemme i stuen, eller ute i det fri. Selv om vi er aktive alene, gjør vi noe sammen, i Bedriftsidrettens ånd – i fellesskap, med stort engasjement og glede!  

 

 Grethe Fossli 

President  
Norges Bedriftsidrettsforbund
 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.