Individuelt medlemskap

Vi ønsker at du skal få mulighet til å bli medlem hos oss, også om du ikke har et bedriftsidrettslag på jobben. Derfor oppretter vi nå regionale bedriftsidrettslag i mange områder rundt om i landet. Her kan du bli medlem også som privatperson. 

Individuelt medlemskap koster det kr 150,- i året. Beløpet sparer du raskt inn gjennom en lavere medlemspris på hele vårt aktivitetstilbud.   

I tillegg til å styrke din egen fysiske og psykiske helse, støtter du også en ideell og frivillig organisasjon. Vi har ingen private eiere som forventer avkastning. Alt går tilbake til å bygge livslang aktivitet for voksne over hele landet.

Vi er uformelle og har plass til alle, uansett utgangspunkt. Og du kan være trygg på at kvaliteten er ivaretatt gjennom norsk idretts lover og regler. Målet er mestring, energi og aktivitetsglede!

Bli en del av Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. På lag med idrettsheltene og hele Norge! 

Pilotprosjekt

Dette er et prøveprosjekt i samarbeid med Norges Idrettsforbund frem til 2027. Skjekk i ditt område under"Bli medlem" om "Individuelt medlemskap" er et tilbud i din region. 

Rent teknisk blir du en del av et stort, felles bedriftsidrettslag med privatpersoner i hele din region som støtter oss. 

Medlemskapet gjelder i kalenderåret du blir medlem, uansett når du melder deg inn. Du velger selv om du vil fornye medlemskapet året etter. Du blir ikke trukket automatisk.