Kontakt oss

Bedriftsidretten tilbyr mer enn 50 ulike aktiviteter. Vi er Norges tredje største særforbund med ca. 200.000 medlemmer. Ta kontakt med oss om du ønsker å få mer informasjon om vårt aktivitetstilbud og hvordan du kan skape aktivitet på din arbeidsplass.

I listen under finner du kontaktpersoner lokalt og på forbundskontoret. Håper å høre fra deg! 👍🏼

Forbundskontoret

Generalsekretær: Svenn Erik Bolle

Tlf: 913 66 164

Epost: svennerik.bolle@bedriftsidetten.no

Faktura/Kontakt/Medlemsservice: faktura@bedriftsidretten.no
forbund@bedriftsidretten.no
medlemsservice@bedriftidretten.no

Akershus Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Tore Wiken

Tlf M: 911 77 809

Epost:  tore.wiken@bedriftsidretten.no

Aust-Agder Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Arild Larsen

Tlf: 971 99 477

Epost: arild.larsen@bedriftsidretten.no


Buskerud Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Erik Fransson

Tlf: 932 57 468

Epost: erik.fransson@bedriftsidretten.no

Hedmark & Oppland Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Marianne Berg

Tlf: 926 41 281

Epost: marianne.berg@bedriftsidrett.no

Hordaland Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Jan Ove Øijordsbakken

Tlf: 481 94 513

Epost: janove.oijordsbakken@bedriftsidretten.no

Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Lars A.Helgemo

Tlf: 481 31 470

Epost: la@bedriftsidrett.no

Trøndelag Nord Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Andrea Hagstrøm

Tlf D: 741 00 119

Tlf M: 990 12 514

Epost: andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no

Nordland Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Mona Lisa Skipnes

Tlf: 996 14 996

Epost: MonaLisa.Skipnes@bedriftsidretten.no

Oslo
Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Stein Aker

Tlf: 909 81 584

Epost: stein.aker@bedriftsidrett.no

Rogaland Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Torger Været

Tlf: 517 37 880

Epost: rogaland@bedriftsidrett.no

Sogn og Fjordane Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Jan Ove Øijordsbakken

Tlf D: 555 95 800

Tlf M: 481 94 513

Epost: janove.oijordsbakken@bedriftsidretten.no

Telemark
Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Thomas Stornes

Tlf: 476 68 286

Epost: thomas.stornes@bedriftsidretten.no

Troms & Finnmark Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Ole M. Ekanger

Tlf: 951 35 488

Epost: ole.morten.ekanger@bedriftsidrett.no

Vest-Agder Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Sigmund Lode

Tlf: 922 27 108

Epost: sigmund.lode@bedriftsidretten.no

Vestfold
Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Erik Fransson

Tlf: 932 57 468

Epost: erik.fransson@bedriftsidretten.no

Østfold Bedriftsidrettskrets


Daglig leder: Stian Olbergsveen

Tlf: 995 47 770

Epost: stian.olbergsveen@bedriftsidretten.no