Samordnet rapportering Bedriftsidrettslag 2019

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 26. Mar 2019

Rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2019

Alle bedriftsidrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.18 til NIF innen 30.04.19. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2019


Minner om årsmøte må avholdes innen utgangen av mars 2019

For utsatt frist til utgangen av april kan en søke direkte til idrettskretsen.

Ditt Bedriftsidrettslag skal rapportere:

  1. Medlemstall

  2. Endringer i styreverv etter årsmøtet

  3. Laste opp signert årsmøteprotokoll (her er det integrasjon mot Brønnøysundregistrene)

  4. Mulighet til å Søke om vare- og tjenestemomskompensasjon. (krever registrering i

    frivillighetsregisteret, endringer i Brønnøysundregistrene sendes inn via KlubbAdmin)

    Politiattestansvarlig skal registreres på de bedriftsidrettslagene som har medlemmer mellom 15-18 år. Les mer om det her: Politiattestansvarlig


Medlemstall

Når det gjelder medlemstallet så er dette de som er medlem pr 31.12.18 og har betalt medlemskontingent til bedriftsidrettslaget som skal rapporteres.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NIF support


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.