BEHANDLING

Behandlingsforsikring dekker utredning, behandling og evt. utgifter til videre behandlingsforløp ved skade etter aktivitet i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund. Se for øvrig forsikringspolise, vilkår og sikkerhetsforskrifter samt meldefrist.

IDRETTSSKADE

Forsikringen gir engangserstatning ved medisinsk invaliditet. Behandlingsutgifter / operasjon / hjemreise vil kunne dekkes, begrenset opp til 25 000. Invaliditet under 10% gir ikke erstatning. Gjelder ved skade etter aktivitet i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund. Se for øvrig forsikringspolise, vilkår og sikkerhetsforskrifter samt meldefrist.

Produkt Pris Betingelser
455,- Betingelser
2000,- Betingelser
750,- Betingelser
Produkt Pris Betingelser
165,- Betingelser
1570,- Betingelser
1312,- Betingelser
1262,- Betingelser

Har ikke laget organisasjonsnummer? Vennligst legg inn 'ikke org.nr'