Kretsting (årsmøte)

Kretsting (årsmøte)


Tid


Innkalling

Bedriftsidretten er en frivillig og demokratisk organisasjon. Styret innkaller med dette alle bedriftsidrettslag og utvalgsledere til kretsting (årsmøte).

Tid/sted:

Tirsdag 25. april 2023 kl 19.00, digitalt møte

Klikk her for å bli med i møtet (lenken åpner 18:55)

Saker:

I henhold til Lov for Rogaland BIK, bl.a. regnskap, budsjett og valg av styre.

Påmelding:

Innen mandag 24. april kl 23.00. Lenke til digitalt møte sendes tirsdag 25. april til påmeldte deltakere.

Saksdokumenter:

Tingdokumenter_RBIK 2021-2022.pdf

Sak 10 - Valg.pdf

_________________________


Representasjon på kretsting (ref. Lov for RBIK)

På kretstinget møter med stemmerett: 

a) Kretsstyret

b) Leder i utvalg Rogaland bedriftsidrettskrets har opprettet. 

c) Representanter for bedriftsidrettslagene etter følgende skala: 

Inntil 50 medlemmer: 2 representanter

Over 50 medlemmer: 3 representanter

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor vedkommendes arbeidsområde:

d) Revisor

e) Kontrollutvalg

f) Valgkomité

g) Daglig leder


Andre arrangementer fra Rogaland bedriftsidrettskrets