Kartlegging av volleyballtrening i BIL (copy)

Skriv inn hvilken bedriftsidrettskrets laget hører til

Bekreftelse på at Bedriftsidrettslaget er kjent med, at en som arrangør, er ansvarlig for at all aktivitet drives i henhold til Smittevernveilederen for idrett.

Bekreftelse på at Bedriftsidrettslaget er kjent med NBIFs koronavettregler for volleyball.

Bekreftelse på at bedriftsidrettslaget er kjent med kravet om at alle utøvere som deltar på aktiviteten skal ha gjennomført Norges Volleyballs e-kurs i smittevern.