For bedriftsidrettslaget

Et medlemskap i en frivillig organsiasjon er privat og personlig. Det å administrere sitt eget medlemskap er derfor et personlig ansvar. Et medlem i våre Bedriftsidrettslag har altså ansvar for å melde seg inn, oppdatere egne personopplysninger og å melde seg ut om ønskelig. Som medlem hos oss i Bedriftsidretten får du en rekke medlemsfordeler, les mer her (linkes til medlemsfordeler siden).

Ansvarsfordelingen er derfor tydelig; bedriftsidrettslagene administrerer og vedlikeholder sine medlemsregistre, mens medlemmene administrerer sitt eget medlemskap. 

Alle frivillige organisasjoner i Norge er forpliktet til å ha et oppdatert medlemsregister. Norges Idrettsforbund mottar offentlig støtte, blant annet basert på antall medlemmer. Det er derfor viktig at alle idrettslag i Norge oppfyller sine forpliktelser når det gjelder å registrere sine medlemmer.


Medlemsregister – for laget
Norges Idrettsforbund har utviklet et medlemsregister for sine idrettslag, KlubbAdmin.
I KlubbAdmin har leder eller medlemsansvarlig i idrettslaget muligheten til å kommunisere med registrerte medlemmer, behandle medlemssøknader, sende ut fakturaer, opprette nye aktivitetsgrupper og vedlikeholde medlemsopplysninger. 

Andre frivillige i idrettslaget kan også tildeles begrenset tilgang til noen av disse funksjonene, avhengig av hvilken roller og hvilke oppgaver de har i laget. 

Norges Bedriftsidrettsforbund har valgt å utvikle et eget system som kommuniserer med Norges Idrettsforbunds systemer. Systemet er plattformen for den nettsiden/lagsportalene dere nå benytter. 

Hensikten med dette er bedre brukervennlighet, enkelthet, øke lagenes synlighet på arbeidsplassen, samt bidra til enklere innmelding for potensielle medlemmer. 

En forutsetning for et oppdatert medlemsregister er at medlemmene selv er bevisst sitt medlemskap. For å oppnå dette foreslår vi følgende tiltak.

  • Sende ut jevnlig informasjon til medlemmene om fordelene ved/mulighetene det gir å være medlem i bedriftsidrettslaget (linkes til medlemsfordeler). Slik jevnlig kommunikasjon vil minne medlemmene på sitt medlemskap. 
  • Sende ut jevnlig informasjon til bedriftens ansatte om aktivitetene i bedriftsidrettslaget og hvordan en kan melde seg inn.
  • Bedriftsidrettslaget mener at det er hensiktsmessig at man for å delta på bedriftsidrettslagets aktiviteter må være medlem. Send derfor ut en link til ikke-medlemmer og nyansatte og oppfordre de til å bli med. Dette innebærer at vedtekter må endres, ta kontakt med medlemsservice for hjelp og spørsmål. 
  • Endre vedtektene slik at det innføres en medlemskontingent på minimum 99,-. Dette vil gi en fin inntekt for bedriftsidrettslaget og øke bevisstheten rundt et personlig medlemskap. Dersom dere ikke tilgang til de opprinnelige vedtekter, kan vi ettersende dere de generelle vedtektene. Kontakt medlemsservice@bedriftsidretten.no for hjelp. 
  • Gjennomføre ulike rekrutteringstiltak som inneholder informasjon om hvordan medlemmene melder seg inn. Eksempel på et slikt tiltak kan være installasjon av en pc/nettbrett i firmaets resepsjon og en plakat med budskap om medlemskapet.


Medlemsregister – for medlemmet
Et hvert medlem i en frivillig organisasjon har et ansvar for å administrere sitt eget medlemskap. Det å administrere sitt medlemskap innebærer innmelding, utmelding og oppdatering av person- opplysninger. 


Hvorfor er dette viktig? 

  • For å støtte opp om det frivillige arbeidet dine kollegaer gjør på din arbeidsplass
  • For at Bedriftsidrettslaget skal ha korrekt informasjon om laget/medlemmene og dermed kunne søke om støtte til laget fra bedriften
  • For å sikre at du er med i de aktivitetsgruppene du ønsker
  • For at Bedriftsidretten skal kunne gi deg relevant informasjon

Det er både enkelt og raskt å oppdatere ditt medlemskap – klikk her (linkes til siden ”mitt medlemskap). Kontakt medlemsservice@bedriftsidretten.no for hjelp.