Forbundsting

Forbundstinget er vårt høyeste beslutningsorgan og arrangeres hver 4. år Her møtes tillitsvalgte og representanter for hele organisasjonen for å velge medlemmer til forbundsstyre og ulike utvalg, vedta strategiplan og revidere lover for neste periode. 

Dokumenter til forbundstinget i 2024
Velkommen til Forbundstinget 2024.pdf

Utvalg nedsatt av tinget

Kontrollutvalget

Jan Askeland

Leder

959 22 692

jan.askeland@telenor.com 

Pål Porsmyr

Medlem

905 57 146

pal.porsmyr@kynningsrud.no

Anne Grete Lindeland

Medlem

916 08 309

anne.g.lindeland@uia.no 

Ole Anton Bakke

Varamedlem

915 95 371 

ole.anton.bakke@jotun.no

Lovutvalget

Inger Grete Lia Stålesen

Leder

990 41 615

ingergrete@lia-coach.no 

Stein Gjøystdal             

Medlem

906 22 742

stein.gjoystdal@gmail.com 

Ina Kristine Løkås

Medlem

400 19 626

ina-kristine.lokas@vesta.no

Ankeutvalget

Jan Reykdal 

Leder

924 57 592

jar@sevanmarine.com

Anne Valle 

Medlem

23 23 19 18

anne.valle@dnbnor.no

Tom Erik Sundsbø

Medlem

tomerik19@hotmail.com 

Solveig Voldmo

Medlem

Rolf Nordal

Medlem

Valgkomite

John Humborstad

Leder 

john@humborstad.info

Kari Langva 

Medlem

Finn Olav Bakken

Medlem

Guro Røen

Varamedlem

Gudmund Petersen 

Varamedlem

Sanksjonsutvalget

Eldar Ryen

Leder 

fmtlery@fylkesmannen.no

Frode Finstad

Medlem

Camilla Langaard

Medlem

Devi Persaud

Varamedlem