Klar - Ferdig - Aktiv!

Priser bedriftsavtale

Pris før 24. juni:


Enkeltpersoner: 99,-


Bedrift: 

Inntil 50 deltakere:     79,- pr deltaker

Over 50 deltakere:      69,- pr deltaker

Pris etter 24. juni:


Enkeltpersoner: 129,-


Bedrift: 

Inntil 50 deltakere:    109,- pr deltaker

Over 50 deltakere:      99,- pr deltaker

Min bedrift er klar!

Enklere regler - kjent format: 


All treningsaktivitet kan registreres

Maks 3 poeng pr dag 

( 20 min – 1 poeng, 40 min – 2 poeng, 60 min – 3 poeng)

Opprett lag med kollegaer eller venner (trenger ikke bedriftstilknytning)