Bedriftsidretten er et rent særforbund!

Bedriftsidretten er et Rent Særforbund sertifisert hos Antidoping Norge. Sertifiseringen innebærer kriterier som må innfris, og må fornyes hvert annet år. Vi jobber aktivt for å tilby en ren idrettsarena med aktivitetsglede til alle bedriftsidrettsutøvere!

Bedriftsidrettslag kan benytte Rent Idrettslag som gir laget muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid. Se antidoping.no for å lese mer om dette digitale verktøyet. 

Antidoping Norge kan gjennomføre dopingtester av bedriftsidrettsutøvere på lik linje med utøvere fra andre særforbund. Sjekk om legemidler kjøpt i Norge inneholder stoffer på dopinglisten via Legemiddelsøk.

Viktig tiltak i handlingsplanen vår er:

  • Alle ansatte og tillitsvalgte på forbunds- og kretsnivå skal ha gjennomført e-læringen Ren Utøver fra Antidoping Norge 
  • Utvalgsmedlemmer og frivillige skal oppmuntres til å gjennomføre Ren Utøver , og være kjent med hva det innebærer å være et Rent Særforbund

Les mer om hva det vil si å være et rent særforbund og om antidopingarbeid på antidoping.no

Ta kontakt med lone.hagelund@bedriftsidretten.no for å høre mer om vårt antidopingsarbeidet til Bedriftsidretten.