ALT OM KORONAVIRUSET I BEDRIFTSIDRETTEN

Bedriftsidretten bidrar til den store samfunnsdugnaden.Oppdatert informasjon 19. april

Smittevernveilderen for idretten ble oppdatert av Helsedirektoratet fredag 16. april. Kort oppsummert er det nå også åpnet innendørsaktivitet (ikke konkurranseidrett) for voksne (over 20 år), med avstand og i grupper på inntil 10 personer. Fra før har det kun vært tillatt med utendørs treningsaktivitet for voksne, i grupper med inntil 20 deltakere.

Det åpnes nå også for at det kan arrangeres konkurranseidrett utendørs, med avstand og inntil 200 deltakere. En viktig forutsetning for gjennomføring av aktiviteten er at alle deltakere skal være fra samme kommune.      

Det er viktig å legge merke til at det fortsatt er en rekke kommuner som har egne lokale tiltak som er strengere enn de nasjonale anbefalingene som gjelder for hele landet. Det er derfor svært viktig å holde seg oppdatert på hvilke anbefalinger og retningslinjer som gjelder for din kommune.                                                                                      

Oppdaterte nasjonale retningslinjer sendes til medlemmer per e-post

Norges Bedriftsidrettsforbund ber våre bedriftsidrettslag om å holde seg kontinuerlig oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder for kommunen en befinner seg i. Bedriftsidrettens aktivitetstilbud i regi av krets og forbund vil følge de vedtak som er fattet av nasjonale helsemyndigheter og av smittevernsmyndigheter i det aktuelle området. Dette innebærer fare for midlertid nedstenging av aktiviteter, på kort varsel. 

I tråd med Idrettsforbundets oppfordring vil Bedriftsidretten søke å opprettholde aktivitet i de områder hvor det er tilrådelig.

De nasjonale anbefalingene knyttet til idrett for voksne kan du finne her. Norges Bedriftsidrettsforbund ser med glede frem til den dagen vi kan åpne alle aktivitetene våre, slik at absolutt alle våre medlemmer igjen har et tilbud. Sammen med Norges Idrettsforbund jobber vi aktivt for at idretten skal prioriteres så godt det går an, innenfor trygge rammer. 


Det er utarbeidet egne "koronavettregler" for Bedriftsidrettens aktiviteter. Se her.
NIF har laget en samleside om ulike juridiske utfordringer knyttet til Koronaviruset.

NIF har laget en samleside om ulike økonomiske konsekvenser.

Kontaktinformasjon til krets 

Agder 

Akershus 

Buskerud 

Innlandet 

Møre og Romsdal 

Nordland  

Telemark 

Troms og Finnmark 

Trøndelag 

Rogaland 

Vestland 

Henvendelser til Sykle til jobben-sekretariatet kan sendes til sykle@bedriftsidretten.no  

Henvendelser vedrørende Aktiv Bedrift kan sendes til Svein.Ostvang@bedriftsidretten.no 

 

Fant ikke riktig kontaktinformasjon?Ta kontakt på forbund@bedriftsidrett.no