Oslo Bedriftsidrettskrets er satt under administrasjon

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 1. Okt 2021

Forbundsstyret i Norges Bedriftsidrettsforbund har besluttet å sette OBIK under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 2-3(3).

Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av et underordnet organisasjonsledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

 

Overtakelsen av administrasjonen innebærer at OBIKs organer umiddelbart trer ut av virksomhet. Forbundsstyret har opprettet et nytt styre, bestående av Birgit Stafne (leder), Thoms Lund, Cathrine Korslund og vara Lars Christian Berge. Styret vil fungere frem til kretssammenslåingen mellom Akershus BIK og Oslo BIK er gjennomført. Nytt styre vil da bli valgt av kretstinget i den nye storkretsen. Forbundsstyret har konstituert Tore Wiken som daglig leder. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.