Raja: – Stimuleringsordningen vil bli justert

Postet av Fredrik Meisingset Lund den 16. Apr 2021 


Kulturminister Abid Raja erkjenner at det er behov for å justere stimuleringsordningen for idrett og frivillighet, slik at den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen.

Norges idrettsforbund har tidligere understreket at ordningen har åpenbare svakheter, og torsdag 15. april ble det sendt et brev fra NIF til Kulturdepartementet vedrørende dette.

I dag varsler Raja at han vil ta grep.

Kulturdepartementet skriver i en pressemelding at pilene pekte mot en positiv utvikling da man utformet ordningen, og at man forventet at våren 2021 skulle ha mindre smittevernsbegrensninger enn det den har viste seg å få. Hittil i år har det ikke vært nedskalering, men avlysning som har vært regelen.

– Det er behov for å justere ordningen slik at den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen. I hele landet gjør lag og organisasjoner en uvurderlig jobb for nærmiljøene, barn og unge. Det legges ned timevis med frivillig innsats i hver en krok av Norge og det er både noe vi må heie fram og støtte opp om økonomisk, sier Raja.

KUD skriver videre at slik ordningen nå er utformet, møter den ikke behovene i organisasjonene på god nok måte, og derfor vil regjeringen i dialog med sektoren endre innretningen på stimuleringsordningen for frivillighet og idrett. Rammen for støtteordningen er på 755 millioner kroner i første halvår.

– Vi er oppriktig glade for at Kulturdepartementet nå vil endre stimuleringsordningen. I vårt brev til departementet har vi også gjengitt flere gode og konkrete eksempler på hvordan ordningen slår ut for våre organisasjonsledd slik den er innrettet i dag. Det gir et godt utgangspunkt for hvilke endringer som er helt nødvendige for å imøtegå idrettens behov i dag og i tiden fremover, sier idrettspresident Berit Kjøll.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.