Svømming skoleåret 2019-2020

Svømming skoleåret 2019-2020

Arrangør: Hordaland Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 01.05.2020 19:30:00

Påmelding

MERK: Dersom man skal benytte lagspåmeldingen (eget skjema) fordrer dette at man melder på minst 4 deltakere fra samme bedriftsidrettslag i samme påmelding. 


Priser: 

  • Lagspåmelding: For bedriftsidrettslag som har minimum 4 deltakere som ønsker å melde seg på svømming samlet.
  • Individuell påmelding: For deg som ønsker å svømme, men hvor dere totalt er under 4 stk fra bedriftsidrettslaget som vil være med. 
    • kr. 599,- for svømming 1 gang i uken
    • kr. 810,- for svømming flere ganger i uken

Alle priser gjelder for hele svømmesesongen (skoleåret).


Dette arrangementet er underlagt regelverket til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Bedriftsidrettsforbund. Dette omfatter også NIFs antidopingregelverk.En sak som gjelder et mulig brudd på idrettens regelverk, vil bli behandlet av NIFs domsorganer, og eventuelt med endelig virkning i Idrettens voldgiftsrett, dersom saken gjelder brudd på antidopingregelverket. Brudd på reglene kan medføre sanksjoner, bl.a. utelukkelse fra all idrettslig aktivitet under NIF herunder Norges Bedriftsidrettsforbund. For mer informasjon se her.

Navn på bedriftsidrettslaget du er medlem i

Deltakerens epostadresse

Deltakerens mobilnr.


Levert av IdrettenOnline