Kretsting 2023, innkalling 26. april kl 1800

Kretsting 2023, innkalling 26. april kl 1800


Arrangør: Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 19.04.2023 23:30

Tid


Sted

Vis kart

Kretsting Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets

26. april 2023 kl. 18.00

Vi har herved den glede å innkalle til digitalt kretsting i Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets for perioden 2021 og 2022.

Kretstinget vil bli avholdt som digitalt Teams møte 26. april 2023, klokken 18.00 (estimat ca 1,5 t)

Teams link sendes ut til påmeldte.

Representasjon

I henhold til Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets lover har alle lag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:

Representasjon:

Husk at representasjonen må være i henhold til NIF`s lov § 2.4 kjønnsfordeling

Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sin representasjon godkjent.

Frist for påmelding til tinget er 19. april 2023. Bruk påmeldingsskjema på https://tromsfinnmark.bedriftsidretten.no/events/ticketcart?eventid=1000085297

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes til Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets styre innen forslagsfrist 12. april, på e-post olemorten.ekanger@bedriftsidretten.no

Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Kretstinget

Kretstinget er Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper at ditt lag vil bli representert på Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets Kretsting.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av: - Fullmakter, saksliste og forretningsorden,
 • Valg av dirigent, valg av to sekretærer
 • Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 1. Tildeling av hedersbevisninger
 2. Styrets beretning 2021 og 2022
 3. Regnskap, rapporter fra revisor og kontrollkomiteen
 4. Innkomne forslag
 5. Fastsette kontingent
 6. Handlingsplan for kommende periode
 7. Behandle budsjett for 2023 og 2024
 8. Engasjere revisor
 9. Valg i henhold til loven (valgkomité presenterer sitt forslag)

Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets, kretsstyret ved Hege K. Ingebrigtsen

Kontaktperson ved spørsmål, Ole Morten Ekanger, mobil 95135488

olemorten.ekanger@bedriftsidretten.no


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets