Søknad om bruk av spiller

Arrangør: Vestland Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 30.12.2021 23:00:00

Tid


Beskrivelse

Søknad om bruk av spiller

Alle ansatte i bedriften kan delta for laget, men noen ganger er ikke det nok. Du kan da søke om dispensasjon til å få benytte spillere som ikke er ansatt.

Det er tre punkter som må oppfylles:

  • Søknaden må være kontoret i hende 14 dager før seriestart
  • Søknaden blir først behandlet når gebyr er betalt
  • Den som er ansvarlig for søknaden mottar en bekreftelse fra oss på e-post når søknaden er betalt

Det gis dispensasjon for inntil:

IdrettAntall
Fotball
3 spillere pr. kjønn
Håndball
3 spillere pr. kjønn
Volleyball
2 spillere
Bordtennis
1 spiller pr. kjønn
Golf
1 spiller pr. kjønn


Lag kan i tillegg til tillatte dispensasjoner, søke om å bruke innleide konsulenter i perioden de er ansatt. Det søkes på vanlig disp.skjema, og betales kr. 200,- i behandlingsgebyr. Søknaden merkes ”innleid konsulent”. Det forutsettes at konsulenten ikke har aktiviteten det søkes for i eget BIL. Ansatte som er sluttet må det søkes dispensasjon for, men kun i 5 år etter hverandre i samme idrett. Etter 5 år kan personen delta på laget uten betaling, men må meldes inn til kontoret hvert år. Spillerne må ikke ha aktiviteten på egen arbeidsplass.


AdministratorerAndre arrangementer fra Vestland Bedriftsidrettskrets

Levert avIdrettenOnline