Søknad om bruk av spiller


Arrangør: Vestland Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 30.12.2021 23:00:00

Tid


Søknad om bruk av spiller

Alle ansatte i bedriften kan delta for laget, men noen ganger er ikke det nok. Du kan da søke om dispensasjon til å få benytte spillere som ikke er ansatt.

Det er tre punkter som må oppfylles:

  • Søknaden må være kontoret i hende 14 dager før seriestart
  • Søknaden blir først behandlet når gebyr er betalt
  • Den som er ansvarlig for søknaden mottar en bekreftelse fra oss på e-post når søknaden er betalt

Det gis dispensasjon for inntil:

IdrettAntall
Fotball
3 spillere pr. kjønn
Håndball
3 spillere pr. kjønn
Volleyball
2 spillere
Bordtennis
1 spiller pr. kjønn
Golf
1 spiller pr. kjønn


Lag kan i tillegg til tillatte dispensasjoner, søke om å bruke innleide konsulenter i perioden de er ansatt. Det søkes på vanlig disp.skjema, og betales kr. 200,- i behandlingsgebyr. Søknaden merkes ”innleid konsulent”. Det forutsettes at konsulenten ikke har aktiviteten det søkes for i eget BIL. Ansatte som er sluttet må det søkes dispensasjon for, men kun i 5 år etter hverandre i samme idrett. Etter 5 år kan personen delta på laget uten betaling, men må meldes inn til kontoret hvert år. Spillerne må ikke ha aktiviteten på egen arbeidsplass.


AdministratorerAndre arrangementer fra Vestland Bedriftsidrettskrets

Levert av IdrettenOnline