Søknad om bruk av bowlingspiller


Arrangør: Vestland Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 30.12.2021 23:00:00

Tid


Søknad om bruk av spiller

Alle ansatte i bedriften kan delta for laget, men noen ganger er ikke det nok. Du kan da søke om dispensasjon til å få benytte spillere som ikke er ansatt.


Vedrørende behandling av søknaden:

  • Søknaden må være kontoret i hende 14 dager før seriestart i de forskjellige idrettsgrener.
  • Søknaden blir først behandlet når den er fullstendig underskrevet
  • Søknaden blir først behandlet når gebyr er betalt
  • Det gis dispensasjon for inntil: 1 spiller pr. kjønn 

(Se  punktene A, B og C for evt utvidet søknad) 


 A. Har bedriftsidrettslaget kun herrelag, kan det kun søkes om 1 dispensasjon dame/herre spiller uavhengig av hvor mange bowlinglag bedriftsidrettslaget har.

 B. Søknad om ekstra spiller:

Ett bedriftsidrettslag kan søke om ekstra dispensasjons spillere for bedriftsbowlingen i Bergen. Har bedriftsidrettslaget lag i herre og damedivisjon kan det søkes ekstra dispensasjon for dame og herrespiller.


Søknad må sendes skriftlig til HBIK med saklig begrunnelse. 


Regelen er ment for de bedriftsidrettslag som på grunn av markedssituasjon eller annen ytre påvirkning har mistet spillere som har vært en del av bedriftsidrettsmiljøet over lang tid.

Argumenter som går på å toppe lag, eller at målsetning kun er å vinne divisjon/liga vil ikke være i tråd med intensjonen for denne regel, og vil ikke bli godtatt som saklig begrunnelse.

 
C. Innleid konsulent:

Lag kan i tillegg til tillatte dispensasjoner, søke om å bruke innleide konsulenter i perioden de er ansatt. Det søkes på vanlig disp.skjema, og betales kr. 200,- i behandlingsgebyr. Søknaden merkes ”innleid konsulent”. Det forutsettes at konsulenten ikke har aktiviteten det søkes for i eget BIL. Ansatte som er sluttet må det søkes dispensasjon for, men kun i 5 år etter hverandre i samme idrett. Etter 5 år kan personen delta på laget uten søknad, men må meldes inn til kontoret hvert år.  Spillerne må ikke ha aktiviteten på egen arbeidsplass.

 
D.   Fristillelse fra eget bedriftsidrettslag.  

(Se erklæring under punkt 1. i søknadskjemaet. Må signeres av bedriftsidrettslagets leder)

En spiller skal ha mulighet til å kunne fristillesfra det bedriftsidrettslag han/hun naturlig tilhører. Dette gjelder selv om bedriftsidrettslaget spilleren tilhører har aktiviteten eller ikke. Blir en person fristilt fra det bedriftsidrettslag han/hun tilhører kan han/hun ikke delta på noen aktiviteter dette bedriftsidrettslaget har i HBIK. En spiller som er fristilt fra ett bedriftsidrettslag kan opptas som fullverdig medlem i ett annet bedriftsidrettslag i henhold til lovnorm for bedriftsidrettslags avsnitt om medlemmer i B.I.L, og NBIF kamp og konkurransereglement.

  

OBS! Ny regel for kampavvikling: Et bowling lag kan ikke bestå av 3 dispensasjons spillere.

 


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra Vestland Bedriftsidrettskrets

Levert av IdrettenOnline