Søknad om bruk av spiller

Arrangør: Vestland Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 06.09.2019 00:00:00

Tid


Pris

Påmelding fra kr 200,-

Beskrivelse

Søknad om bruk av spiller

Alle ansatte i bedriften kan delta for laget, men noen ganger er ikke det nok. Du kan da søke om dispensasjon til å få benytte spillere som ikke er ansatt.

Søknaden må være kontoret i hende 14 dager før seriestart.
Søknaden blir først behandlet når den er fullstendig underskrevet
Søknaden blir først behandlet når gebyr er betalt;
bruk vår DISP-BETALING 
Legg ved kopi av kvittering når du søker, så vil søknaden bli behandlet raskere.

Søknadskjema skal brukes: DISPSØKNADSKJEMA

- det gis dispensasjon for inntil:
                     
Fotball - 3 spillere pr. kjønn
Håndball - 3 spillere pr. kjønn
Volleyball -  2 spillere  
Bowling - 1 spiller pr. kjønn
Bordtennis - 1 spiller pr. kjønn  
Stafett-lag - 2 personer pr. kjønn
Skyting  -     1 skytter
Golf – 1 spiller pr. kjønn


Lag kan i tillegg til tillatte dispensasjoner, søke om å bruke innleide konsulenter i perioden de er ansatt.
Det søkes på vanlig disp.skjema, og betales kr. 200,- i behandlingsgebyr. Søknaden merkes ”innleid konsulent”. Det forutsettes at konsulenten ikke har aktiviteten det søkes for i eget BIL. Ansatte som er sluttet må det søkes dispensasjon for, men kun i 5 år etter hverandre i samme idrett. Etter 5 år kan personen delta på laget uten søknad, men må meldes inn til kontoret hvert år. Spillerne må ikke ha aktiviteten på egen arbeidsplass.

Søknad skal sendes til: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no for behandling/godkjenning når den er betalt.Andre arrangementer fra Vestland Bedriftsidrettskrets

Levert av IdrettenOnline