Kretsting 2021

Tid


Sted


Det innkalles til Kretsting for perioden 2019 og 2020.
Tinget avholdes på Dyreparken Hotell onsdag 24. mars fra kl. 18:00. Registrering og enkel bevertning fra kl. 17:00.

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Det er her alle saker av betydning for kretsens virksomhet blir vedtatt. Det er også her retningslinjene for arbeidet de neste 2 år trekkes opp. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget.
Vi håper ditt lag vil være representert på Kretstinget til Agder Bedriftsidrettskrets.

Ytterligere informasjon samt saksdokumenter gjøres tilgjengelig så snart disse er klare.

For ytterligere informasjon og påmelding:
https://agder.bedriftsidretten.no/p/44735/kretsting-2021

NB! Kretstinget vil i utgangspunktet bli gjennomført med fysisk oppmøte. Dersom kretstinget ikke lar seg gjennomføre grunnet restriksjoner, utsettes kretstinget på ubestemt tid. Alternativ dato for Kretsting er satt til 2. juni, men digitalt kretsting vurderes dersom fysisk møte anses som usannsynlig. Andre arrangementer fra Agder bedriftsidrettskrets

Levert av IdrettenOnline