Endre tekststørrelsen
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.

Momskompensasjon

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader.

03. mai 2018


Informasjon om ordningen er lagt ut på våre nettsider:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Særforbund skal i år søke om momskompensasjon i SportsAdmin. Veiledning på hvordan man gjør dette følger vedlagt.

Særforbund/idrettskretser som har brutto driftskostnader på under kr 5 millioner i 2017 behøver ikke å innhente en egen revisorrapport. Særforbund/idrettskretser som har brutto driftskostnader 2017 på over kr 5 millioner må innhente egen revisorrapport på momskompensasjonssøknaden. Mal som revisor skal benytte er vedlagt Denne malen finner dere også link til inne i SportsAdmin.

Søknadsfrist er 15. august 2018.
Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no

Det er ingen endringer i ordningen fra fjoråret, men det er varslet at det vil komme endringer med virkning fra 1.januar 2019:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-forskrift-om-merverdiavgiftskompensasjon-til-frivillige-organisasjoner-vil-tre-i-kraft-fra-1.-januar-2019/id2595753/

Kontakt oss

Følg oss

Samarbeidspartnere

DESIGN + CMS NETPOWER.NO